Modernizacja ma na celu nie tylko liczne ułatwienia dla mieszkańców, ale także wsparcie administracji samorządowych zajmujących się rejestracją pojazdów. Od 4 czerwca 2021 roku dopuszczalne będzie zarejestrowanie nowego pojazdu on-line przez dealera w imieniu nabywcy.

Dealer samochodowy może zostać upoważniony do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub też odbioru dyspozycji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych. Ponad to rejestracja nowego pojazdu online umożliwia takiej osobie przekazanie indywidualnych lub zmniejszonych tablic rejestracyjnych czy też dodatkowej tablicy rejestracyjnej.

Dokumenty jakie musimy przygotować do rejestracji nowego samochodu online?

Przede wszystkim dealer samochodów powinien posiadać upoważnienie podpisane przez nabywcę oraz zestaw dokumentów wymaganych przez urząd. Upoważnienie do zgłoszenia wniosku o rejestrację będzie musiało zawierać własnoręczny podpis, kwalifikowany podpis elektroniczny bądź podpis zaufany. Wtedy wniosek złożony jest natychmiastowo przez salon. Zgłoszony jest poprzez formularz elektroniczny który można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Po zarejestrowaniu pojazdu online nie dostaniemy wypełnionej karty pojazdu. Natomiast w dowodzie rejestracyjnym będzie adnotacja, że rejestracja odbywała się w trybie przewidzianym art. 73c. Jest to duże ułatwienie dla nabywców jak i oszczędność czasu.